Hải Tiến Resort

BẢNG GIÁ PHÒNG NĂM 2018 TẠI HẢI TIẾN RESORT  (Áp dụng từ ngày 01/04/2018 đến 30/09/2018) Áp dụng cho khách đặt dưới 12 phòng và 02 Villa Stt Hải Tiến Resort SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Cuối tuần & lễ tết Từ T2 đến T5 1 Phòng tòa TT ...

Eureka Linh Trường

BẢNG GIÁ PHÒNG TẠI EUREKA LINH TRƯỜNG NĂM 2018   Loại Phòng SL Phòng Giá niêm yết Giá phòng (VNĐ) Từ 1/1/2018 đến  26/4/2018 Từ 27/4 đến 4/9/2018 Từ 5/9/2018 đến 31/12/2018 Trong tuần (CN - T5) Cuối tuần (T6,7) Superior ...

Khách sạn Ánh Phương

BẢNG GIÁ KHÁCH SẠN ÁNH PHƯƠNG NĂM 2017 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) Loại Phòng Số lượng phòng Từ 01/01/201714/04/2017 Từ 15/04/201730/09/2017 Từ 1/10/201731/12/2017 Thứ 2,3,4,5, CN Thứ 6,7 Biệt Thự Ánh ...

Khách sạn Sao Biển

BẢNG GIÁ PHÒNG NĂM 2018 TẠI KHÁCH SẠN SAO BIỂN Áp dụng từ ngày 29/04/2018 đến 04/09/2018   Stt Tên KS/BT SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Thứ 6, 7, CN, ngày Lễ, tết Các ngày còn lại 1 Phòng ...

Vườn Thảo Linh

BẢNG GIÁ KHÁCH SẠN THẢO LINH NĂM 2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) Loại Phòng Số lượng phòng Từ 01/01/2018 14/04/2018 Từ 15/04/2018 30/09/2018 Từ 1/10/2018 31/12/2018 Thứ 2,3,4,5, CN Thứ 6,7 Biệt Thự Ánh ...

Khách sạn Bình Minh

BẢNG GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN BÌNH MINH NĂM 2018  (Áp dụng từ ngày 20/04/2018 đến 10/09/2018)   Stt Khách sạn Bình Minh SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Thứ 6, 7, CN, ngày Lễ, tết Các ngày còn lại 1 Phòng 1 giường đôi (giường ...

Linh Trường Xanh Resort

BẢNG GIÁ PHÒNG NĂM 2018 (Có hiệu lực từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) Loại phòng & Biệt thự Giá phòng ĐVT: 1.000 (VND) Từ 25/04/2018 – Đến 05/09/2018 Từ01/01/2018 Đến24/04/2018 & Từ06/09/2018 Đến31/12/2018 Thứ 2,3,4,5,CN Thứ 6, 7 Phòng ...
Powered by ARTIO Booking - Reservation and Booking component for Joomla