Bảng giá phòng Hải Tiến Resort năm 2017

BẢNG GIÁ PHÒNG NĂM 2017 TẠI HẢI TIẾN RESORT  (Áp dụng từ ngày 01/04/2017 đến 30/09/2017) Stt Hải Tiến Resort SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Cuối tuần & lễ tết Các ngày còn lại 1 Phòng tòa TT A, B: 75 ...

Hải Tiến Resort

  BẢNG GIÁ PHÒNG NĂM 2015 TẠI HẢI TIẾN RESORT    (Áp dụng từ ngày 24/04/2015 đến 30/09/2015)     Stt Hải Tiến Resort SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Thứ 6, 7, CN, ngày Lễ, tết Các ngày còn lại 1 Phòng tòa TT1: Trong ...

Khách sạn Ánh Phương

  BẢNG GIÁ PHÒNG KS ÁNH PHƯƠNG 2015   Loại phòng Số lượng phòng Từ 15/4 – 30/9/2015 Từ 1/1 – 15/4/ 2015 và từ 1/10/2015 – 14/4/2016 Thứ 2,3,4,5,CN Thứ 6, 7 Biệt thự 100 700.000 800.000 560.000 K/s Ánh Phương 1 & ...

Khách sạn Sao Biển

  KHÁCH SẠN SAO BIỂN   Áp dụng từ ngày 24/04/2015 đến 06/09/2015   Stt Tên KS/BT SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Thứ 6, 7, CN, ngày Lễ, tết Các ngày còn lại 1 Phòng Family 20 950.000 600.000 2 Phòng ...

Vườn Thảo Linh

  KHÁCH SẠN THẢO LINH   Loại phòng Số lượng phòng Từ 15/04 – 30/09/2014 Từ 01/10/2015 14/04/2016 Thứ 2,3,4,5, CN Thứ 6,7 Nhà sàn 17 550.000 650.000 450.000 Phụ phí thêm ...

Khách sạn Bình Minh

  BẢNG GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN BÌNH MINH NĂM 2015  (Áp dụng từ ngày 24/04/2015 đến 30/09/2015)   Stt Khách sạn Bình Minh SL phòng Giá/phòng/ngày đêm (VND) Thứ 6, 7, CN, ngày Lễ, tết Các ngày còn lại 1 Phòng ...

Linh Trường Xanh Resort

  BẢNG GIÁ PHÒNG LINH TRƯỜNG XANH NĂM 2015 (Có hiệu lực từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) Loại phòng SL phòng Giá hợp đồng ĐVT: 1.000 (VND) Từ 25/04/2015 - 05/09/2015 Từ 01/01/2015 Đến 24/04/2015 - Từ 06/09/2015 Đến 31/12/2015 Thứ 2,3,4,5,CN Thứ 6 ...
Powered by ARTIO Booking - Reservation and Booking component for Joomla