Combo

Combo 2 ngày 1 đêm du lịch biển Hải Tiến ngủ tại Hải Tiến Resort

   Hải Tiến Resort

   Combo

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,000,000

Combo du lịch biển Hải Tiến 3 ngày 2 đêm ngủ tại Hải Tiến Resort

   Hải Tiến Resort

   Combo

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,350,000