Đặt Phòng

Bảng giá phòng của Hải Tiến Resort năm 2021

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Phòng Double - Tòa Trung tâm A, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Phòng Family - Tòa Trung tâm A, B, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý


Phòng Twins - Tòa Trung tâm B, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Phòng VIP A

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Phòng VIP B

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý


Villa 6 phòng (gồm có: 2 Double + 2 Family + 2 Twins)

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Villa 6 phòng (gồm có: 4 Double + 2 Family)

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Villa San Hô - bể bơi riêng

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý