Đặt Phòng

Bảng giá phòng của Hải Tiến Resort năm 2019

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Đang xử lý

Phòng Double - Tòa Trung tâm A, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,000,000

Phòng Family - Tòa Trung tâm A, B, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,350,000


Phòng Twins - Tòa Trung tâm B, C

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,000,000

Phòng VIP A

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 2,200,000

Phòng VIP B

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 2,700,000


Villa 6 phòng (gồm có: 2 Double + 2 Family + 2 Twins)

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 7,600,000

Villa 6 phòng (gồm có: 4 Double + 2 Family)

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 7,600,000

Villa 6 phòng Double

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 6,500,000