Gala Dinner

Tổ chức Gala Dinner trên bãi biển Hải Tiến – Hải Tiến Resort

   Hải Tiến Resort

   Gala Dinner

   18h000 - 22h30

Đang xử lý